รับแปลเอกสาร / รับแปลภาษา

First Choice Translation

รับแปลเอกสาร / รับแปลภาษา

บริษัท เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัด เป็นศูนย์แปลเอกสาร รับแปลภาษา ให้บริการล่ามภาษาต่างๆ บริการแปลเอกสารตั้งแต่ใจกลางเมืองสุขุมวิท ย่านสีลม สาทร สะพานควาย พญาไท อารีย์ ให้บริการทั่วทุกเขตในกรุงเทพ บริษัทมุ่งมั่นสรรสร้างงานแปลคุณภาพเยี่ยม ที่เป็นมาตรฐานการันตีผลงานใน ความพอใจของคุณด้วยความต้องการที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของคุณ

ให้บริการแปลเอกสาร สีลม สุขุมวิท สาทร สะพานควาย อารีย์ พญาไท ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ และปริมณฑล รับแปลภาษาและรับรองเอกสารทุกภาษาครบวงจร กงสุล สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย อย่างรวดเร็ว ตรงเวลาและถูกต้อง นำไปใช้ได้ทันที โดยผู้เชี่ยวชาญรับแปลเอกสารทุกสาขาที่มากประสบการณ์ ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา สนใจติดต่อบริษัทเฟิสท์ชอยซ์ทรานเลชัน จำกัด 

บริการรับแปลเอกสาร สีลม สาทร สุขุมวิท ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

บริการรับแปลเอกสารทั่วกรุงเทพ สีลม สาทร สุขุมวิท และพื้นที่อื้นๆ รวมถึงให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารรับรองทางกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานฑูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย

First Choice Translation

ประเภทเอกสารหรืองานแปลที่ให้บริการ

บริการเอกสารแปลรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงยุติธรรม
(Notary Public Attorney)

บริการเอกสารเอกสารราชการต่างๆ

สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต่างๆ/ใบรับรองการศึกษา/ทรานสคริป/ใบรับรองแพทย์/ใบแจ้งความ

บริการเอกสารเอกสารกฎหมาย

สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/TOR/MOU/ แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

บริการเอกสารเอกสารด้านอุตสาหกรรม

คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงาน

บริการเอกสารเอกสารด้านการตลาด

โบร์ชัว แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ,Website, คำโฆษณา

บริการเอกสารเอกสารด้านวิจัย นักเรียน นักศึกษาทุกประเภท

งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รายงาน textbook เอกสารวิชาการ ด้านทางการแพทย์

บริการเอกสารแก้ไขไวยากรณ์ พิสูจน์อักษร ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปล

First Choice Translation

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์
มี 2 ช่องทาง E-mail

สาขากรุงเทพ: [email protected] , 061-1769965 , 065-3958492
สาขาภูเก็ต : [email protected] , 086-3669255 คุณปทิตตา
หรือ Line

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว