แปลเอกสารปทุมธานี


 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  สำนักงานใหญ่ (จตุจักร , สะพานควาย)

 • โทรศัพท์:

  061-1769965, 065-3958392

 • E-mail:

  firstchoicetrans.fc@gmail.com

 • Website:

  www.firstchoicetranslation.com

Line:

First Choice Translation

แปลเอกสารปทุมธานี ,รับรองเอกสาร ปทุมธานี ,แปลภาษาปทุมธานี ,ติดต่อแปลเอกสารปทุมธานี

Pathumthani Translation/ Document Translation in Pathumthani

บริษัทเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จำกัดยินดีให้บริการแปลเอกสาร ในทั่วจังหวัดปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา รับแปลเอกสารทุกภาษาและรับรองเอกสารครบวงจร กงสุล สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย อย่างรวดเร็ว ตรงเวลาและถูกต้อง นำไปใช้ได้ทันที โดยผู้เชี่ยวชาญรับแปลเอกสารทุกสาขาที่มากประสบการณ์ ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา สนใจติดต่อบริษัทเฟิสท์ชอยซ์ทรานเลชัน จำกัด

บริษัทรับเเปลเอกสาร ปทุมธานี

มีบริการรับแปลเอกสาร ปทุมธานีทั่วจังหวัด เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา เป็นต้น


ภาษาที่ให้บริการ

อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี ดัตซ์ สเปน เช็ก โปแลนด์


เอกสารแปลรับรองโนตารี กระทรวงยุติธรรม (Notary Public Attorney)

เอกสารราชการต่างๆ

สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม

ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/

เอกสารกฎหมาย

สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/TOR/MOU/ แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

เอกสารด้านอุตสาหกรรม

คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงาน/

เอกสารด้านการตลาด

สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด/ โบรชัวร์/ เว็บไซต์/ ข่าวสารต่างๆ

รับรองเอกสาร

ยื่นรับรองกงสุล สถานฑูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย

บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public Attorney)

ให้คำปรึกษา และบริการด้านทนายความทำคำรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทษัทเอกชน รับรองคำเเปล ตลอดจนเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุน โดยทนายความที่มีประสบการณ์ บริการทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public Attorney)

รับรองคุณภาพงานแปล ส่งงานตรงต่อเวลาพร้อมพิมพ์ งานละเอียด อ่านเข้าใจ ภาษาสละสลวยเป็นธรรมชาติ

First Choice Translation

ขั้นตอนสั่งแปลเอกสาร

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาประเมินราคา ลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาแปลนั้นทันที ช่องทางการส่งไฟล์ มี 2 ช่องทาง E-mail
สาขากรุงเทพ: firstchoicetrans.fc@gmail.com , 087-2533595 คุณทิชา
สาขาภูเก็ต : firstchoicetrans.phuket@gmail.com , 086-3669255 คุณภารดี
หรือ Line

2. หากทำการตกลงแปลกับเรา โอนมัดจำค่าบริการก่อนเริ่มแปล 50% กรณีไม่ถึง 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวน

3. เมื่องานเสร็จแล้ว แจ้งชำระ 50% ส่วนที่เหลือก่อนนำส่งงานแปล

4. กรณีมีงานแปลแก้ไข ทางบริษัทแก้ไขให้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว

... ที่มา : sanook.com
First Choice Translation

จุดเด่นปทุมธานี

Pathumthani Translation/ Document Translation

ปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล จึงถูกมองข้ามในด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลแนะนำการท่องเที่ยวก็มีไม่มากนัก สถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นวัดซึ่งมีหลายวัดเฉพาะที่ทางจังหวัดแนะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าจะกว่า ๑๐๐ วัด ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของชาวมอญให้เยี่ยมชมอยู่หลายแห่ง รวมทั้งความมหัศจรรย์แห่งภูมิศาสตร์ที่วัดเจดีย์หอย ให้ศึกษาประวัติศาสตร์และ สถานที่ราชการ เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ , หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หออัครศิลปิน , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) , อนุสรณ์สถานฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อก็คงเป็นสวนนกวัดไผ่ล้อม ส่วนที่อื่นๆ คงต้องค้นหามานำเสนอต่อไป ซึ่งแม้จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มากมาย แต่ธรรมชาติ ท้องนา สวนสวย ยังคงงดงามตระการตาอยู่ทั่วไป ที่เด่น ๆ มองเห็นชัดเจนจากถนนพหลโยธิน ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนคร "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"