รับแปลภาษาญี่ปุ่น  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับรองภาษาญี่ปุ่นได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

  • สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย) : 061-1769965,065-3958392

  • Email : firstchoicetrans.fc@gmail.com


  • สาขาภูเก็ต : 086-3669255

  • Email : firstchoicetrans.phuket@gmail.com

  • Line:

First Choice Translation

รับแปลภาษาญี่ปุ่น


รับแปลภาษาญี่ปุ่น, ล่ามภาษาญี่ปุ่น, รับรองเอกสารสถานทูตญี่ปุ่น, แปลภาษาญี่ปุ่น ราคาถูก, บริษัทแปลภาษาญี่ปุ่น, ศูนย์แปลภาษาญี่ปุ่น


คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้

รับแปลไทย → ญี่ปุ่น


รับแปลญี่ปุ่น → ไทย


รับแปลอังกฤษ → ญี่ปุ่น


รับแปลญี่ปุ่น → อังกฤษให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นโดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์แปลในสาขาต่างๆ อาทิ สัญญาทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสารการตลาด ISO คู่มือการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น—ไทย , ญี่ปุ่น— อังกฤษ


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ นอกจากนี้มีบริการรับรองเอกสารภาษาญี่ปุ่นที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อความถูกต้องของเอกสารและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินไปด้วยตนเอง


ติดต่อสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 02-207-8503
โทรสาร : 02-696-3003
อีเมล์ : jis@eoj.or.th
เว็บไซต์ : http://www.th.emb-japan.go.jp