รับแปลภาษาจีน  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับแปลภาษาจีน รับรองภาษาจีนได้ที่ ศูนย์แปลเฟิสท์ชอยซ์

  • สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย) : 061-1769965,065-3958392

  • Email : firstchoicetrans.fc@gmail.com


  • สาขาภูเก็ต : 086-3669255

  • Email : firstchoicetrans.phuket@gmail.com

  • Line:

First Choice Translation

รับแปลภาษาจีน


รับแปลภาษาจีนกลาง/จีนไต้หวัน-ฮ่องกง, รับรองเอกสารสถานทูตจีน, ล่ามภาษาจีน,แปลภาษาจีน ราคาถูก, บริษัทแปลภาษาจีน, ศูนย์แปลภาษาจีน


คู่ภาษาที่ให้บริการ มีดังนี้

รับแปลไทย → จีน


รับแปลจีน → ไทย


รับแปลอังกฤษ → จีน


รับแปลจีน → อังกฤษให้บริการแปลภาษาจีนโดยนักแปลชาวไทยและชาวจีนผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์แปลในสาขาต่างๆ อาทิ สัญญาทางกฎหมาย งบการเงิน เอกสารการตลาด ISO คู่มือการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต และอื่นๆ โดยสามารถได้ทั้งภาษาจีนกลาง (Simplified Chinese), และ ภาษาจีนไต้หวัน (Traditional Chinese) เป็นจีนตัวเต็มดั้งเดิม นอกจากนี้เรายังบริการล่ามภาษาจีน—ไทย, รับรองเอกสารสถานทูตจีน


อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ นอกจากนี้มีบริการรับรองเอกสารภาษาจีนที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อความถูกต้องของเอกสารและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกและประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินไปด้วยตนเอง


สถานเอคอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพ

โทรศัพท์ : 02-2450088
โทรสาร : 02-2468247
อีเมล์ : chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ : http://www.chinaembassy.or.th
ส่วนวีซ่า : ติดต่อ 55 ชั้น 2 อาคาร AA รัชดาภิเษก ซอย 3 กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02-2450088 , Fax: 02-2472214